picture of יבגני סובה קרדיט תמונה: Avi1111 dr. avishai teicher

יבגני סובה ישראל ביתנו

נעדר מההצבעה

כתבו לח״כ יבגני סובה

  • שילחו מייל ל-ysuba@knesset.gov.il
  • שילחו מייל ל-esova@knesset.gov.il
  • להלן נוסח מוצע למכתב - אתם מוזמנים להעתיק אותו לתוכנת הדואר שלכם, לערוך אותו, ולשלוח.