picture of יוליה מלינובסקי קונין

יוליה מלינובסקי קונין ישראל ביתנו

נעדרה מההצבעה

כתבו לח״כ יוליה מלינובסקי קונין

  • צייצו בטוויטר ל-
  • שילחו מייל ל-ymalinovsky@knesset.gov.il
  • להלן נוסח מוצע למכתב - אתם מוזמנים להעתיק אותו לתוכנת הדואר שלכם, לערוך אותו, ולשלוח.