picture of יריב לוין קרדיט תמונה: Reuven Kapuchinski

יריב לוין הליכוד

רוצה לחסל את ההפגנות

כתבו לח״כ יריב לוין

  • שילחו מייל ל-ylevin@knesset.gov.il
  • שילחו מייל ל-ylevin@knesset.gov.il
  • להלן נוסח מוצע למכתב - אתם מוזמנים להעתיק אותו לתוכנת הדואר שלכם, לערוך אותו, ולשלוח.