picture of יוסף ג'בארין קרדיט תמונה: רדיומן

יוסף ג'בארין הרשימה המשותפת

ישמור על זכות ההפגנה

כתבו לח״כ יוסף ג'בארין

  • שילחו מייל ל-jabareen@knesset.gov.il
  • להלן נוסח מוצע למכתב - אתם מוזמנים להעתיק אותו לתוכנת הדואר שלכם, לערוך אותו, ולשלוח.