picture of חיים כץ קרדיט תמונה: לא ידוע. זכויות היוצרים בידי חה"כ

חיים כץ הליכוד

רוצה לחסל את ההפגנות

כתבו לח״כ חיים כץ

  • שילחו מייל ל-hkatz@knesset.gov.il
  • להלן נוסח מוצע למכתב - אתם מוזמנים להעתיק אותו לתוכנת הדואר שלכם, לערוך אותו, ולשלוח.