picture of גדי יברקן

גדי יברקן הליכוד

בעד איכוני שב"כ

כתבו לח״כ גדי יברקן

  • שילחו מייל ל-dyaberkan@knesset.gov.il
  • להלן נוסח מוצע למכתב - אתם מוזמנים להעתיק אותו לתוכנת הדואר שלכם, לערוך אותו, ולשלוח.